Loading Events
  • This event has passed.

Chwarae Teg | Festival in a Day – FREE ENTRY!

Tuesday, December 5, 2017
9:00 am - 10:30 pm
All Ages

Come and join Wales’ leading gender equality charity Chwarae Teg as we celebrate 25 years of making Wales fairer for all!

Come and try your hand at something new like construction skills with CITB, computer coding with Technocamps and fashion design with Cardiff and Vale College.  

Hear inspirational speakers from arts, science and public life.

See amazing performances from local artists, musicians and dancers. 

We’re hosting a Festival in a Day where you can do all of this! 

On Tuesday 5th December 2017 we will be ready to welcome you to the Tramshed, Clare Road, Cardiff, CF11 6QP.

Entrance is free for all. Children are welcome. 

For more Information please contact Alice Eades or Louise Button on 02920 462745 or email post@chwaraeteg.com.

We can’t wait to see you there!

—–

Dewch i ymuno ag elusen cydraddoldeb rhywiol mwyaf blaenllaw Cymru, Chwarae Teg, wrth i ni ddathlu 25 mlynedd o wneud Cymru’n decach i bawb!

Dewch i roi cynnig ar rywbeth newydd fel sgiliau adeiladu gyda’r CITB, codio cyfrifiadurol gyda

Technocamps a dylunio’r ffasiynau diweddaraf gyda Choleg Caerdydd a’r Fro.

Cewch glywed siaradwyr sy’n siŵr o’ch ysbrydoli o fyd y celfyddydau, gwyddoniaeth a bywyd cyhoeddus.

Heb sôn am weld perfformiadau anhygoel gan artistiaid, cerddorion a dawnswyr lleol.

Rydyn ni’n cynnal Gŵyl Undydd a bydd cyfle i chi fwynhau hyn oll a llawer mwy!

Ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017 byddwn yn barod i’ch croesawu i’r Tramshed, Clare Road, Caerdydd, CF11 6QP.

Mynediad am ddim. Croeso i blant.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alice Eades neu Louise Button ar 02920 462745 neu e-bostiwch post@chwaraeteg.com.

Edrych mlaen i’ch gweld!